Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zapraszamy do konsultacji raportu z badań „Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne jako instrumentu rozwoju ponadlokalnego”

Główna treść

Zapraszamy do konsultacji raportu z badań „Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne jako instrumentu rozwoju ponadlokalnego”

Badanie realizowane zostało zrealizowane przez konsorcjum firm: Lider Projekt Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Instytut Badawczy IPC Agnieszka Kotlińska, EU-CONSULT Sp. z o.o., NBC Consulting Sp. z o.o. Zamawiającym jest Gmina Olkusz Lider Porozumienia zawartego pomiędzy: Powiatem Olkuskim, Miastem Bukowno, Gminą Bolesław, Gminą Wolbrom.

Badanie jest głównym elementem projektu realizowanego przez Porozumienie jednostek samorządu terytorialnego i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach „Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Raport z przeprowadzonego badania przedstawiono w trzech częściach, które są do pobrania poniżej. Uwagi, wnioski oraz propozycje zgłoszone w ramach konsultacji należy składać na załączonym formularzu do 16.01.2014r. na adres liderprojekt@liderprojekt.pl

Załączniki:
Formularz konsultacyjny Olkusz
Raport Cz. 1 Analiza desk research i wielokryterialna
Raport Cz. 2 Badania ilościowe i jakościowe
Raport Cz. 3 Wnioski delimtacja rekomendacje
WSKAŹNIKI załącznik do Cz. 3