Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zapraszamy mieszkańców gminy Wolbrom na spotkania edukacyjno – informacyjne dotyczące Programu „Czyste powietrze”

Główna treść

Zapraszamy mieszkańców gminy Wolbrom na spotkania edukacyjno – informacyjne dotyczące Programu „Czyste powietrze”

Dni otwarte w dniach od 09 09.2021 do 11.09. 2021, zapraszamy wszystkich zainteresowanych szczegółami Programu oraz warunkami dofinansowania do naszego Punktu Konsultacyjnego znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu .

Pomagamy mieszkańcom przy wypełnieniu wniosków oraz przesłaniu ich za naszym pośrednictwem do WFOŚiGW w Krakowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY