Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do przetargu na modernizację nawierzchni parkingu przy ul. Skalskiej

Główna treść

Zaproszenie do przetargu na modernizację nawierzchni parkingu przy ul. Skalskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zaprasza do składania ofert w ogłoszonym w dniu 25.03.2024 r. przetargu na zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni parkingu na działce gminnej nr 3863/6 i 3848/17 w miejscowości Wolbrom”.

Termin składania ofert: 2024-04-10, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/906191

Termin otwarcia ofert: 2024-04-10, godz. 10:30

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/906191

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja nawierzchni parkingu na działce gminnej nr 3863/6 i 3848/17 w miejscowości Wolbrom”.

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, wzmocnienie podbudowy, wymianę obramowań, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne.