Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie do wzięcia udziału w V GMINNYM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „WYŚPIEWANA NIEPODLEGŁOŚĆ”

Główna treść

Zaproszenie do wzięcia udziału w V GMINNYM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „WYŚPIEWANA NIEPODLEGŁOŚĆ”

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WIERZCHOWISKU serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w V GMINNYM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ„WYŚPIEWANA NIEPODLEGŁOŚĆ” skierowanym do uczniów Gminy Wolbrom od klas I do VIII szkoły podstawowej Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Starosta Olkuski, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, Ośrodek Kultury Biblioteka Piosenki Polskiej w Krakowie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Wierzchowisku.

CELE KONKURSU:   

  • wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych  i instrumentalnych,
  • wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej,
  • popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej,
  • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego,
  • umacnianie świadomości narodowej,
  • kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o jej suwerenność.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku, mgr Ewa Przyjemska-Kondziołka

Organizatorki: mgr Barbara Kałwamgr Barbara Szybalska

Do pobrania: Regulamin konkursu