Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaproszenie na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Główna treść

Zaproszenie na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Powiatowy w Olkuszu zaprasza na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2014r. obowiązują wymagania integrowanej ochrony roślin. Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy rolnicy, którzy stosują chemiczne środki ochrony roślin zobligowani są ukończyć szkolenie w powyższym zakresie, uprawniające ich do nabywania i stosowania środków ochrony roślin. Brak wymaganego szkolenia zgodnie z Ustawą o środkach ochrony roślin będzie skutkować karą grzywny i obniżeniem dopłat bezpośrednich.

Szkolenie uzupełniające obejmuje 1 dzień / dla osób których zaświadczenia ukończyły swoją ważność/- koszt wynosi 80 zł.

Ważność posiadanych zaświadczeń wynosi 5 lat. Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się w terminie do 31.01.2017r.(wtorek) w biurze Doradztwa Rolniczego w Olkuszu ul. Bylicy 1 pok.108 , tel. 32 643-29-89, olkusz@modr.pl