Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Główna treść

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Małopolskiego pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Wolbromia w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 783 III etap- odcinek od ul. Olkuska Szosa (DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 783 (ul. Olkuska Szosa)”.

Zakres wniosku obejmuje: (czytaj więcej)