Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zdrowiej bez antybiotyków!

Główna treść

Zdrowiej bez antybiotyków!

Ogromnym problemem naszego społeczeństwa stało się nadużywanie antybiotyków co skutkuje utratą broni w walce z bakteriami. Według statystyk Polska zajmuje pod tym względem miejsce w ścisłej czołówce. W związku z tym narastającym zjawiskiem 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, którego głównym tematem jest propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków. Ponadto szczególnie mocno podkreślany jest problem niebezpieczeństwa samoleczenia tymi lekami.

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego stosowania antybiotyków zaprzestając nieuzasadnionego ich przyjmowania, a także zachęcanie pacjentów do stosowania się do zaleceń lekarskich dotyczących odpowiedniego sposobu przyjmowania antybiotyków. Jak się okazuje proces samoleczenia jest bardzo powszechny wśród naszego społeczeństwa. Często źródłem antybiotyku są pozostałości leku po poprzednich kuracjach lub też wypisywanie przez lekarzy recept z antybiotykiem „w razie czego”. Mało kto zdaje sobie sprawę,że leki te wymagają szczególnej uwagi w kontekście jednego z najistotniejszych problemów współczesnej medycyny – odporności na antybiotyki. Rozpowszechnienie tego zjawiska jest w dużym stopniu wynikiem nadmiernego lub niewłaściwego stosowania antybiotyków, a także braku odpowiednich działań kontrolnych i interwencyjnych. Należy pamiętać jednak, że antybiotyki nie są skuteczne w walce z wirusami, dlatego też nie powinniśmy ich zażywać niepotrzebnie.

Każdy powinien wiedzieć, że antybiotyki nie leczą:
-Grypy
-Kaszlu
-Przeziębienia
-Większości ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.

Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
– Nigdy nie stosuj antybiotyku, którego nie przepisał lekarz.
– Przy kolejnej infekcji nigdy nie przyjmuj antybiotyku, który pozostał w domu po poprzedniej kuracji. Nie lecz się samodzielnie.
– Zaufaj wiedzy lekarza – nigdy nie namawiaj, by przepisał antybiotyk.
– Bezwzględnie stosuj się do zaleceń lekarza. Doprowadź kurację do końca, nawet gdy już wcześniej poczujesz się lepiej.

Skutki nadużywania antybiotyków stają się się coraz bardziej niebezpieczne. Mimo, iż leki te są jak do tej pory najlepszą bronią w walce z bakteriami, to niestety ich nadużywanie znacznie osłabiło ich skuteczność. Lekarze pierwszego kontaktu nierzadko przepisują antybiotyk nawet wtedy, kiedy wiedzą, że infekcja ma podłoże wirusowe. Zachęcamy wszystkich, aby zaczerpnęli fachowej wiedzy na ten temat. Wiele przydatnych informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.antybiotyki.edu.pl.

Greta Fałda