Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zespół Szkół w Dłużcu doczekał się gabinetu lekarskiego

Główna treść

Zespół Szkół w Dłużcu doczekał się gabinetu lekarskiego

Polscy pediatrzy od kilku lat alarmują, że uczniowie, szczególnie z małych miasteczek i wsi, nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki zdrowotnej, gdyż ponad 70 % podstawówek nie posiada gabinetów lekarskich. Pozytywnym przykładem troski o zdrowie swych uczniów jest Zespół Szkół w Dłużcu, gdzie wczoraj otwarto nowy gabinet lekarski, powstały z inicjatywy dyrekcji szkoły z wniosku programu grantowego „Aktywne TRI”.Pomysł wsparł Zarząd wolbromskiego „Wol-medu” z lekarzami i pielęgniarkami zapewniającymi opiekę medyczną w nowo otwartej placówce, firmy i instytucje z gminy Wolbrom, które pomogły wyposażyć gabinet oraz władze miasta i gminy a także rodzice. Wszyscy, którzy przyczynili się do powstania szkolnego gabinetu zostali zaproszeni przez dyrektora placówki Krzysztofa Szczepankiewicza na uroczystość otwarcia. Gratulacje cennej inicjatywy spłynęły na ręce dyrektora Szczepankiewicza od przemawiających: Posłanki na Sejm RP Lidii Gądek, Prezesa Miejsko-Gminnego Centrum Stomatologii w Olkuszu Gustawa Książka, a także Burmistrza MiG Wolbrom Adama Zielnika. W przemówieniu burmistrz wyraził ponadto radość, że dzieci i młodzież będą miały zapewnioną na miejscu opiekę medyczną i że tak potrzebna inicjatywa zaczyna w naszych szkołach odżywać. – Za naszych czasów to była norma, w międzyczasie po zmianach ustrojowych, zaczęło to kuleć, ale na szczęście ta inicjatywa się odradza – podkreślił burmistrz. Gospodarz miasta i gminy podziękował ponadto za zaangażowanie w opiekę miejscowej spółki Wol-Med, dzięki czemu burmistrz jest spokojny o poziom świadczeń medycznych, gdyż będą wykonywane na najwyższym poziomie. Swym zwyczajem, burmistrz, obok dobrego słowa przywiózł także podarunek. Jest nim informacja o skierowaniu przez burmistrza projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w którym przeznaczył środki na wyremontowanie: dachu nad salą, na ocieplenie ścian budynku, wykonanie zadaszenia i wejścia od zachodniej strony budynku, a także na uporządkowanie terenu wokół szkoły. Po przemówieniach i występie artystycznym uczniów przystąpiono do otwarcia gabinetu. Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni: posłanka na Sejm RP Lidia GądekGustaw Książek Prezes Miejsko-Gminnego Centrum Stomatologii w Olkuszu, Witold Gawron lider projektu z ramienia Sumiriko Poland, dyrektor ZS Krzysztof Szczepankiewicz oraz burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik. Poświęcenia lokalu i sprzętu dokonał ks. prob. Jacek Kawala. – Powstanie tego szczególnego miejsca to inicjatywa dyrektora szkoły pana Krzysztofa Szczepankiewicza przy współpracy z liderem projektu panem Witoldem Gawronem – pracownikiem Sumirko Poland, przy akceptacji i wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom pana Adama Zielnika i nieocenionej pomocy pani poseł Lidia Gądek – wyjaśnia Urszula Latacz, autorka wniosku grantowego programu „Aktywne TRI”. – Z tego projektu nasza szkoła otrzymała 1.000 zł. Suma ta była zaczątkiem do realizacji utworzenia gabinetu pielęgniarsko – lekarskiego w Zespole Szkół w Dłużcu. Dzięki nieocenionej pomocy rodziców, szczególnie państwa Małgorzaty i Wojciecha Przybylików oraz pani Moniki Gawron realizacja pomysłu przybliżała się z każdym dniem. Dobrą radą i doświadczeniem dotyczącym wyposażenia profesjonalnego gabinetu służyła nam pani Beata Wypasek– szkolna pielęgniarka.

Inicjatywę wsparli finansowo:Małgorzata i Wojciech Przybylik,Anna i Marek Kozioł,Wol-Med Wolbrom,Wioleta i Mirosław Pandel,Dariusz Szczęśniak- prezes „Argos”,Sebastian Woźniak,Przemysław Kałwa,F. H. U. „Adas” Wrocław – Robert Szczepankiewicz,”Fiber” Paweł Barczyk i Tomasz Furman, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Dłużcu,F. H. U. Delfin Bis partner handlowy Oknoplast Kraków,Tomasz Płaszczyk firma „OUTLINE” Wolbrom.- Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania na rzecz profilaktyki wśród uczniów uczęszczających do naszej szkoły – oznajmiła nam nauczycielka. 
GALERIA ZDJĘĆ: