Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Gołaczewy

Główna treść

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Gołaczewy

Burmistrz MiG Wolbrom Adam Zielnik przekazał dzisiaj przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaczewach zestaw ratownictwa medycznego PSP R1. Niniejszy zestaw został pozyskany w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, kórego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.Przekazany przez Burmistrza Adama Zielnika sprzęt może być potraktowany jako upominek noworoczny, ale przede wszystkim jako dodatek do jakże znaczącego w dziejach gminy zakupu dla tej jednostki, fabrycznie nowego ciężkiego wozu bojowego Scania P410. Koszt pierwszego w Małopolsce i ósmym tego typu pojazdu w kraju, ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego wyniósł bez mała 1 mln 100 tys. złotych. W zakupie tym druhowie z Gołaczew mogli liczyć na pomoc ze strony Gminy Wolbrom, która na wkład własny przekazała pozyskaną w ramach preferencyjnej, częściowo umarzalnej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 624 715 złotych.
Zestaw PSP R1 przeznaczony jest dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz innych powiązanych z KSRG służb ratowniczych. Jego zadaniem jest umożliwienie ratownikowi udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Konstrukcja torby została opracowana w oparciu o zgłaszane zapotrzebowania użytkowników. Do jej produkcji zastosowano najlepsze znane i markowe elementy, dzięki którym torba będzie służyć bezawaryjnie przez długie lata.