Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zgłoś kandydatów do XIII Małopolskiego Plebiscytu Poza Stereotypem – Senior Roku 2018

Główna treść

Zgłoś kandydatów do XIII Małopolskiego Plebiscytu Poza Stereotypem – Senior Roku 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął nabór zgłoszeń kandydatów do XIII Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem – Senior Roku 2018”. Tak jak w poprzednich latach poszukiwani są aktywni seniorzy (60+) z tereny Województwa Małopolskiego, angażujący się w życie społeczności lokalnej, wspierający otoczenie swoim doświadczeniem, osoby nieszablonowe, które rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Zgłoszenia (wersja papierowa i elektroniczna) należy przesłać najpóźniej do dnia 6 września 2019 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

Szczegółowe informacje, wraz z formularzami zgłoszeń znajdują się na stronie ROPS Kraków pod adresem:

http://rops.krakow.pl/aktualnosc/znasz-seniorow-pelnych-pasji-do-6-wrzesnia-br-zglos-ich-kandydature-w-malopolskim-plebiscycie-poza-stereotypem-senior-roku-2018-1879.html