Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zgłoś miejsce niezwykłe do plebiscytu Gazety Krakowskiej „WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI”

Główna treść

Zgłoś miejsce niezwykłe do plebiscytu Gazety Krakowskiej „WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI”

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje, iż „Gazeta Krakowska” po raz XX organizuje plebiscyt „Wielkie Odkrywanie Małopolski”. Akcja ta ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oraz najbardziej wartościowych projektów i ofert dla turysty goszczącego w Małopolsce. Czytelnicy „Gazety Krakowskiej” oraz użytkownicy portali internetowych Gazety wybiorą Laureatów wskazując MIEJSCE NIEZWYKŁE (czyli miejscowość/gminę), ATRAKCJĘ TURYSTYCZNĄ ROKU,

Chatę z klimatem (agroturystyka), oraz MAŁOPOLSKĄ OSOBOWOŚĆ TURYSTYKI. Zwycięzcy otrzymają prestiżowe tytuły oraz atrakcyjne nagrody.
Zgłoszeń można dokonywać przez formularz dostępny na stronie: www.gazetakrakowska.pl/wom. Przewidziane są również publikacje w papierowych wydaniach Gazety Krakowskiej przez cały okres trwania plebiscytu. Wszelkie informacje o Plebiscycie będą przekazywane za pomocą mediów społecznościowych Gazety Krakowskiej.
Plebiscyt będzie rozgrywany (zgłoszenia, głosowanie, gala finałowa) od lipca do października 2019 roku.
Redaktor Naczelny wraz z załogą Gazety Krakowskiej zachęcają do nominowania swoich kandydatów w kategoriach plebiscytowych, oraz zwracają się z prośbą o rozpowszechnienie swoimi kanałami informacji o akcji.