Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zielone Szkoły z dofinansowaniem dla pięciu naszych placówek

Główna treść

Zielone Szkoły z dofinansowaniem dla pięciu naszych placówek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uchwałą Zarządu z dnia 25.04.2018 r., przyznał dla Gminy Wolbrom dotację w wysokości 38.411,40 zł na realizację zadania pn.:”Profilaktyka zdrowotna w ramach zielonej szkoły dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wolbrom”. Dofinansowanie wspiera działania mające na celu edukację ekologiczną i profilaktykę zdrowotną.
Przyznana dotacja stanowi 20% kosztów kwalifikowanych zadania ujętego we wniosku o dofinansowanie wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych z Gminy Wolbrom w ramach tzw. Zielonej Szkoły, co oznacza że rodzice uczniów, dla których organizowany jest wypoczynek, poniosą 80% kosztów całego pobytu. Zajęcia w ramach zielonych szkół w 2018 roku odbędą się w następujących miejscowościach:

  • w Darłówku dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich;
  • w Łebie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżówce;
  • w Niechorzu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku;
  • w Łebie dla uczniów z Zespołu Szkół w Gołaczewach;
  • w Poddąbiu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zarzeczu.