Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zintegrowany Informator Pacjenta

Główna treść

Zintegrowany Informator Pacjenta

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) to nowy, wdrożony w lipcu ogólnopolski system informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Daje on możliwość wglądu pacjentowi w proces jego leczenia, poprzez umożliwienie mu dostępu do informacji na temat udzielonych świadczeń zdrowotnych od 2008 roku, oraz o nakładzie środków publicznych która została przeznaczona na przeprowadzenie jego leczenia.

Dzięki uruchomionemu 1 lipca portalowi pacjent zyskuje wgląd w następujące dane:
•    swojego aktualnego statusu ubezpieczenia (zielony/czerwony ekran w systemie eWUŚ),
•    deklaracji złożonych w podstawowej opiece zdrowotnej,
•    zrealizowanych recept refundowanych i wysokość ich refundacji,
•    udzielonych świadczeń medycznych i wysokość ich refundacji,
•    wizyt i pobytów w placówkach lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego,
•    lecznictwa uzdrowiskowego,
•    kolejek oczekujących,
•    realizacji wniosków ortopedycznych.
Poza tym pacjent uzyskuje również dostęp do szeregu istotnych dla siebie informacji np. dotyczących programów profilaktycznych, leczenia poza granicami kraju oraz gdzie znajdzie placówki w których może leczyć się w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Z systemu ZIP mogą korzystać:
•    osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin),
•    osoby ubezpieczające się dobrowolnie,
•    osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń,
•    osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości.

Dodatkowo dzięki systemowi ZIP pacjent zyskuje możliwość weryfikacji wykonanych na jego rzecz usług. W ramach rozwoju systemu planowane jest umożliwienie oceny jakości udzielanych świadczeń, oraz możliwość zgłoszenia do NFZ zaistniałych nieprawidłowości, które będą skutkowały wszczęciem postępowania kontrolnego u świadczeniodawcy.

Aby skorzystać z systemu ZIP trzeba w siedzibie Małopolskiego Oddziału NFZ przy ul Batorego 24 uzyskać login i hasło do systemu. Można też wcześniej wypełnić formularz rejestracyjny na stronie https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/,  po czym z gotowym wnioskiem udać się do wojewódzkiej siedziby NFZ, gdzie otrzymają Państwo hasło i login wymagane do uzyskania dostępu do systemu.
Jak zapewnia NFZ z serwisu można korzystać już po 24 godzinach od uzyskania loginu hasła.