Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zmiana dyrekcji SP w Kąpielach Wielkich

Główna treść

Zmiana dyrekcji SP w Kąpielach Wielkich

W związku z objęciem przez dotychczasową dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Kąpielach Wielkich Dorotę Świerczek stanowiska naczelnika Wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu burmistrz Jan Łaksa mianował dziś, zgodnie z zapowiedzią, jej następczynię. Do czasu ogłoszenia konkursu na to stanowisko obowiązki dyrektora placówki będzie pełniła nauczycielka z tej szkoły Anna Świerczek.