Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zmiana skarbnika MiG Wolbrom

Główna treść

Zmiana skarbnika MiG Wolbrom

Na lutowej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu dokonano zmiany na stanowisku skarbnika. Jana Turka zastąpiła Edyta Żuchowicz-Reszka