Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zmiany w organizacji badań ankietowych

Główna treść

Zmiany w organizacji badań ankietowych

Szanowni Państwo, W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informuję, że ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym jest zobowiązana do pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego dane  uzyskiwane od naszych Respondentów są niezwykle ważne.  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami lub w celu weryfikacji ankietera statystycznego prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.
Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)
e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl  
Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
e-mail: I.Filipowska@stat.gov.pl  
Kondycja gospodarstw domowych (KGD)
e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10)
e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl  
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)
e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl  
Notowanie Cen Detalicznych (C02)
e-mail: K.Gebka@stat.gov.pl  

Tożsamość ankieterów z województwa małopolskiego można potwierdzić:

  • pocztą elektroniczną: pod adresem J. Klimont@stat.gov.pl
  • telefonicznie: pod numerem lub +48 695 256 281