Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Znakujmy swoje posesje!

Główna treść

Znakujmy swoje posesje!

Mimo, iż wielokrotnie uczulaliśmy już na ten problem, rzeczywistość pokazuje, że niestety wciąż nie wszyscy wiedzą o obowiązku numeracji nieruchomości. Do wielu mieszkańców nie dociera też, że zaniechanie tego obowiązku może być wręcz tragiczne w skutkach, gdyż jest sporym utrudnieniem dla służb ratunkowych, tracących cenne minuty na dojazd do nieoznakowanej posesji- a przecież w ratowaniu życia każda minuta się liczy. Bagatelizowanie tej sprawy może również skutkować mandatem.

Zgodnie z prawem na każdej posesji powinien być jej numer porządkowy. Tablica z numerem powinna być tak umieszczona, aby była widoczna z drogi (na budynku lub na ogrodzeniu nieruchomości). Bywa tak, że numer umieszczony na posesji jest zakryty bluszczem lub drzewami – co jest niedopuszczalne. Wszystkie kwestie oznakowania posesji regulują prawnie ustawy: ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, z późniejszymi poprawkami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. oraz ustawa z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń z późniejszymi poprawkami.

Przepisy te mówią że:
– każda nieruchomość powinna posiadać tabliczkę informacyjną,
– na tabliczce informacyjnej powinien się znaleźć zarówno numer nieruchomości jak i nazwa ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości,
– tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy,
– tabliczka informacyjna powinna być umieszczona na głównej ścianie domu.

Przepisy mówią również, że każdy właściciel nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru jest zobowiązany do umieszczenia tabliczki z numerem w widocznym miejscu na frontowej ścianie budynku. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W miejscowościach, w których nie ma ulic umieszcza się nazwę miasta/wsi. Często zdarza się, że budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, a wówczas tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Głównym powodem, dla którego warto o tym obowiązku pamiętać jest nasze bezpieczeństwo. Gdy posesja nie ma numeru porządkowego czas dojazdu pogotowia, policji czy straży pożarnej wydłuża się. Bywa, że wezwane służby tracą cenne minuty na to by trafić pod właściwy adres. Jest to również duże utrudnienie dla listonoszy czy kurierów. 

Często sami działamy na swoją szkodę, lekceważąc oznakowanie domów. Różnego rodzaju sytuacje życiowe pokazują, iż naprawdę warto zadbać o czytelne i widoczne oznakowanie nieruchomości, ulic czy dróg dojazdowych do domów. Warto przypomnieć również, że od 1 stycznia br. zgodnie z nowym prawem pocztowym, każdy właściciel nieruchomości musi posiadać skrzynkę pocztową. Obowiązek umieszczania skrzynek pocztowych dotyczy zarówno właścicieli budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Pamiętajmy również o psach, które na terenie podwórka powinny być zabezpieczone w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.

Greta Fałda