Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zostań Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Główna treść

Zostań Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Celem konkursu jest nagrodzenie tych podmiotów, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Dostrzegamy także sprzyjające ekonomii społecznej jednostki samorządu terytorialnego oraz biznes.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:
I. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017
Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:
• organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
• spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
• spółdzielnie socjalne,
• spółdzielnie pracy,
• spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.
II. Kategoria – Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
Do wyróżnienia rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa małopolskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej.
III. Kategoria – Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej.
IV. Kategoria – Nagroda publiczności
Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu internetowego. W tej kategorii biorą udział finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.
Korzystasz z usług małopolskich przedsiębiorstw społecznych? Uważasz, że tytuł Lidera powinien przypaść przedsiębiorstwu, które znasz? Nic prostszego, zgłoś je do konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 wypełniając krótki formularz rekomendacji! My skontaktujemy się z tym przedsiębiorstwem i potwierdzimy chęć udziału w Konkursie!

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.