Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 9 lat pomyślnego rozwoju miasta i gminy Wolbrom

Główna treść

9 lat pomyślnego rozwoju miasta i gminy Wolbrom

Ostatnie 9 lat, blisko 700-letniej historii miasta Wolbromia, są dla mieszkańców szczególnie pomyślne. Burmistrz wespół z Radą Miejską nieustannie dokładali wszelkich starań, aby Wolbrom wraz ze sołectwami był miejscem, w którym dobrze i bezpiecznie się żyje. Obecnie, po latach pracy dla mieszkańców, widać jak bardzo wolbromska gmina się rozwinęła. Nie sposób nie zauważyć ogromnych nakładów poniesionych w imię poprawy standardu życia mieszkańców. Wystarczy przypomnieć, jak wiele inwestycji, i to niemal w każdej dziedzinie, zostało dokonanych w ostatnich dziewięciu lat. Warto wspomnieć choćby te najważniejsze jak:

– obwodnica Wolbromia (trzy etapy, czwarty w przygotowaniach),

– modernizacja dróg powiatowych i gminnych w mieście i sołectwach,

– hala sportowa przy SP 1 w Wolbromiu

– sala sportowa ZS-P w Łobzowie,

– nowy kompleks sportowy przy „Dwójce”

– modernizacja Domu Kultury wraz kinem studyjnym

– modernizacja basenu odkrytego

– przebudowa i modernizacja krytej pływalni,

– termomodernizacja szkół i remiz

– nowe żłobki i place zabaw,

– Klub Seniora,

– adaptacja byłego hotelu i internatu na mieszkania komunalne i socjalne,

– budowa przedszkola przy SP 2

– nowe wozy bojowe dla OSP oraz specjalistyczne dla PSP i Policji,

– budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja sieci wodociągowej,

– rewitalizacja otoczenia Zalewu Wolbromskiego wraz z budową ścieżek rowerowych,

– rewitalizacja (I etap) Parku Miejskiego.

W niniejszym, jednorazowym Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Wolbrom, pragniemy w wielkim skrócie przybliżyć Czytelnikom jak wiele zmieniło się w Gminie w ciągu 9 lat kierowania nią przez Burmistrza Adama Zielnika przy wsparciu Rady Miejskiej w Wolbromiu. Zapraszamy do lektury, w której na 24 stronach znajdziecie Państwo przeszło 400 zdjęć oraz ponad 40 grafik przedstawiających zrealizowane inwestycje.