Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uwaga mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom – deklaracje śmieciowe można składać elektronicznie

Główna treść

Uwaga mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom – deklaracje śmieciowe można składać elektronicznie

Od 1 października 2020r. istnieje możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP.

Do pobrania:

Wysyłanie deklaracji za pomocą Platformy ePUAP:

  • Należy, pobrać i wypełnić druk deklaracji (dostępne powyżej) następnie po zalogowaniu na platformę ePUAP wybrać zakładkę  a w niej zakładkę „Pisma do urzędów”. 
  • W zakładce tej odnajdziesz  formularz: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
  • Do niniejszego formularza należy załączyć wypełnioną deklarację, po czym należy podpisać formularz Profilem Zaufanym lub Certyfikatem Kwalifikowanym, i następnie przesłać na adres skrytki: /6100xgmoa3/skrytka.
    https://epuap.gov.pl/wps/portal  

Deklaracje można dostarczać również tradycyjnym sposobem, czyli po wydrukowaniu deklaracji, wypełnieniu jej oraz podpisaniu, należy następnie:

  • wysłać listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom – Referat Podatków i Opłat,- złożyć w Biurze Obsługi Klienta UMiG Wolbrom lub w pokoju nr 106 Referatu Podatków i Opłat
  • z uwagi na zagrożenie związanie z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 oraz wprowadzeniem wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów, wypełnioną oraz podpisaną deklarację można złożyć w skrzynce podawczej urzędu, zamontowanej przy wejściu głównym do budnyku od strony rynku.